God påske

Vi i Bare 3 AS ønsker å takke våre leverandører og kunder for samarbeidet så langt i 2020. God Påske til dere alle og ta godt vare på hverandre, sammen er vi sterke.

Posted in B3

Status vedrørende Covid-19

Hos Bare 3 AS følger vi naturligvis Regjeringens anvisninger og gjør hva vi kan for å minske smitten av Corona/Covid-19. Vi blir ikke å avholde kundebesøk i den nærmeste fremtiden, men vil kunne bistå med produktpresentasjoner på videokonferanse ved behov. Vi arbeider hjemmefra i det omfang det er mulig – vi gjør dette for å[…]

Posted in B3

Stokmarknes ungdomsskole

Den nye skolen skal være pilotprosjekt for gjennomføring av kommunens miljøpolitikk. Bærekraftige prinsipper skal legges til grunn for planlegging fra dag en. Nybyggene skal være passivhus i minimum energiklasse B. Skolen konstrueres i massivtre med jordvarme og solvelleanlegg som primære energikilder. Totalarealet på det nye ungdomsskolebygget blir på 4.500 kvadratmeter og her vil det bli plass[…]

Nyhetsbrev Mars

Selskapet Bare 3 AS har etter en forsiktig oppstart fått vind i seilene. Vi takker alle kunder som velger våre produkter. I 2020 har vi hatt stor ordreinngang og vil tilrettelegge driften etter dette. Espen Nøkleby Rustestuen, som har vært daglig leder siden oppstart, ønsker å kunne bruke all sin tid og energi til å[…]

Posted in B3

Villa Aas

Bare 3 har levert spilemoduler av eik til prosjektet. Vi takker ØM Fjeld AS for tilliten.

Lyngdal Helsehus

Lyngdal Helsehus er et nytt helsehus som skal erstatte eksisterende bo- og servicesenteret på Rom. Lyngdal Helsehus skal bygges over 3 etasjer og være totalt 12 500 kvadratmeter stort.Det skal romme 56 sykehjemsplasser, av dem blir 40 langtidsplasser og 16 korttids. I tillegg kommer 64 omsorgsboliger. Den totale prisen er estimer til 436 millioner kroner.[…]

Lindelia 41-51

Det skal bygges et nytt flott fremtidsrettet bo- og behandlingssenter, med både kafeteria og sansehager til brukernes forlystelse. Bo- og behandlingssentret skal romme 131 beboerplasser, bestående av 3 etasjer og underjordisk parkeringskjeller. På tomten skal det også oppføres ti flotte omsorgsboliger innen psykiatri, samt to treningsboliger som blir energieffektive og moderne. Boligene utformes med to[…]

Tonstad Øst

Backe Trondheim bygger spesialboliger for Trondheim kommune på Tonstad. Det bygges 10 boliger fordelt over to etasjer samt et tilhørende administrasjonsbygg. Prosjektet gjennomføres som et BVP-prosjekt. (BVP – Best Value Procurement, også kalt prestasjonsinnkjøp) Dette er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. Bare 3 har levert utvendig kledning av thermo[…]

Polarsirkelen VGS

Bare 3 har levert furu spiler både med og uten brannimpregnering til prosjektet. Vi takker Byggmakker Gipling og Hent for tilliten.

Lunner Helse og Omsorgssenter

Lunner Helse- og Omsorgssenter omfatter 60 boenheter, hvorav 12 er omsorgsboliger, samt dagsenter. Sentret har to korttidsavdelinger med16 beboerrom, to avdelinger for geriatri med 16 beboerrom og to avdelinger for demens med 16 beboerrom, samt skjermet stue. Alle avdelinger får felles stue og spisestue. I tillegg kommer produksjonskjøkken, kafé, lokaler for fysioterapi, samt administrasjonsfløy. Prosjektet[…]