Burnblock

Hvordan fungerer Burnblock?

Burnblock er et svært effektivt og ikke-giftig brannhemmende middel. Burnblock består av kun rene naturlige ingredienser kombinert i en patentert formel. Burnblock forhindrer effektivt oksygen fra å nå den behandlede gjenstanden – og uten oksygen: ingen brann.

Burnblock er helt ufarlig og selv i tilfelle stoffet skulle komme i kontakt med det menneskelige øyet, vil det ikke være mer skadelig enn fruktjuice (ref. helsevurderingen).

Burnblock er et svært effektivt og godt dokumentert brannhemmende middel, som kan brukes både industrielt og som etterbehandling. Det er en usynlig behandling, som når den påføres riktig ikke etterlater fett, flekker eller spor, noe som gjør det behandlede materialet klart for de fleste etterbehandlinger.

Når det er absorbert av det behandlede materialet, etterlater Burnblock en overflate som kan forkulle og frigjøre vann ved påføring av varme. Denne prosessen absorberer en del av varmen og bidrar til å forhindre ytterligere forekomst og spredning av brann.

Materialer behandlet med Burnblock er derfor beskyttet mot forbrenning og spredning av flammer.

Burnblock oppfyller myndighetenes krav

Burnblock har testet og klassifisert en rekke tresorter til høyest mulig standard; EN13501-1:2007 (reaksjon på brann) og EN14135 (motstand mot brann).

Hvilke helserisikoer representerer Burnblock?

Burnblock krever ikke noe spesifikt sikkerhetsutstyr, men noen data indikerer en lett irritasjon dersom Burnblock ved et uhell skulle komme i direkte kontakt med øyet. Teknologisk Institut vurderer denne effekten til å være mindre enn naturlige sitroner og fruktjuice.
I helsevurderingen fra Dansk Teknologisk Institutt er ingen vesentlig helserisiko på grunn av Burnblock-komponenter oppført.