Kombo (Kolbotn Omsorgssenter)

Bærekraftige omsorgsboliger Tomten ligger mellom teglbebyggelsen og en skogkledd fjellskråning.  Derfor valgte arkitekten trefasade. Innvendig bidrar mye eksponert treverk til å regulere luftfuktigheten i bygget. Kommunen har vært opptatt av at hele prosjektet skal være bærekraftig, og bygget er utført som et passivhus med bæresystem av massivtre. For å tilføre liv til området rundt KOMBO […]