Fasadesystemer

Når arkitektur og funksjonalitet går hånd i hånd!

Woodfac er et unikt patentert fasadesystem med trelameller på aluminiumskonstruksjon.
Systemet har unike arkitektoniske utfoldelsesmuligheter i form av valgfri design – horisontalt eller vertikalt, og med sertifiserte FSC® eller PEFC™ tresorter.

Det unike med Woodfac er ikke bare lamelldesignet. En fasadeløsning er ingenting verdt uten lang levetid og topp sikkerhet! Derfor brukes Termobehandlet tre som sikrer formstabilitet og en unik forventet levetid med en holdbarhet på 30 til 50 år eller mer.

Vi setter ganske høye krav til brannsikkerhet og er i forkant av sluttbruksløsninger. Faktisk er Woodfac, som installert fasadesystem, den eneste fasadeløsningen på markedet som er sluttbrukstestet og godkjent i henhold til B-s1,d0 / B-s2,d0 - avhengig av type tre.

Woodfac Click

Woodfac Panel

Napsu Click

Alufac Panel

100% "grønn" aluminium

Det stilles strenge krav til alle leverandører av komponenter til fasadesystemene, dette bidrar til å gjøre produktene bæredyktig.
For eksempel så er all aluminium som benyttes til produksjon av disse systemene innsamlet og resirkulert. CO2 avtrykket er på kun 0,89 kg per kilo aluminium. Tilsvarende avtrykk på engangs aluminium er 16,9 kg.
Alle komponentene har ekstra lang levetid og kan demonteres, separeres og resirkuleres til andre formål.

Med en fabrikk liggende midt i skogen må vi rette oppmerksomheten mot beskyttelse av naturen og miljøet. Derfor er bæredyktighet en naturlig del av måten vi produserer på. -Produksjonsteamet