Alufac Panel

Woodfac Click     -     Woodfac Panel     -     Napsu Click     -     Alufac Panel

Alufac Panel er et system med aluminiumslameller montert på et aluminiumspanel. Den fungerer som en lukket klimaskjerm som beskytter bygget mot værpåvirkninger og samtidig har den en underliggende ventilasjon som sørger for at fasaden kan «puste».

Panelløsningen er uten synlige skruer og beslag og består blant annet av variable enkelt-, dobbelt- og hjørneplater med hull for fasadeskruer som skjules når panelene klippes sammen. Fargevalg for lameller og paneler er uavhengige av hverandre og kan variere dersom ulike fargekombinasjoner ønskes.

Systemet tilbyr et bredt utvalg av tilbehørsprofiler for etterbehandling og innramming av dører, vinduer (lysprofiler) og andre fasadeelementer. Dermed kan hele fasaden «pakkes» til en komplett fasadeløsning.