Interiørpanel kan leveres i flere former og farger.
Furu er treslaget som blir mest brukt, men både ask, eik og gran kan være beskrevet på ditt prosjekt.

 

Brann3 Interiør - Panel kan monteres selv der det er strengere branntekniske krav, opptil B-s1,d0.

Dette gjør at man har muligheten til å bruke samme panel i flere deler av bygget.

Interiørpanel er en del av det å skape ett godt innemiljø. Da er det viktig å kunne få frem det uttrykket man ønsker.

Våre produkter kan pigmenteres, oljes med hardvoks eller beises i ønsket farge.

Treslag:
Ask
Am. Rødeik
Am. Hviteik
Bjørk
Furu
Gran

Overflatebehandling:
Hardvoksolje
Olje
Interiør beis

Lengder:
Fallende
Eksaktkappet
Lengdesortert

Profiler:
Vi fører de vanligste profiler for interiørpanel.
Spesialprofiler på forespørsel.