Rottefella

Det nye bygget blir på 5200 kvadratmeter og blir liggende på St. Halvardsvei øst for E18 i Lier, med god tilgjengelighet til hovedveisystemet. Rottefella AS får et nytt bygg med plass til kontorarbeidsplasser, showroom, produksjonslokaler og lager. Byggestart er i første halvår 2019, med ferdigstillelse våren 2020. Bare 3 har levert ubrennbare Designboard Wood 230[…]

Risvollan HVS

Helse og velferdssenteret skal i tillegg til 72 sykehjemsplasser, 50 omsorgsboliger og aktivitetstilbud for seniorer og skal også inneholde et åpent aktivitetssenter med bydelskafé, lokaler for varierte møter og aktiviteter, en velværeavdeling med frisør, fotpleie og velværebad, samt storstue/festsal med plass til 150 – 200 personer. I tillegg til egen administrasjon, skal senteret også romme[…]

Tau skole, Superparken

Bare 3 har levert Designboard plater fra Knauf til prosjektet. Vi takker Faber Bygg for tilliten.