Kombo (Kolbotn Omsorgssenter)

Bærekraftige omsorgsboliger

Tomten ligger mellom teglbebyggelsen og en skogkledd fjellskråning.  Derfor valgte arkitekten trefasade. Innvendig bidrar mye eksponert treverk til å regulere luftfuktigheten i bygget. Kommunen har vært opptatt av at hele prosjektet skal være bærekraftig, og bygget er utført som et passivhus med bæresystem av massivtre.

For å tilføre liv til området rundt KOMBO ble bygget åpnet opp i 1. etasje, og en snarvei for skoleungdom lagt tvers gjennom bygget, rett forbi husets kafé, som er åpen for alle. I 1. etasje er dessuten fellesfunksjoner som dagsenter og treningsrom samt kontorer for hjemmetjenesten. 2. etasje består av omsorgsboliger og en personalbase med kontorer og medisinrom. 3.-4. etasje består av omsorgsboliger med felles stuer og spiserom for samvær for beboerne. 5. etasje er boliger tilrettelagt for demente beboere med døgnbemanning. Til sammen 72 omsorgsboliger

Til dette prosjektet har vi levert vår Brann3 Eksteriør Natur av Thermo Furu og Brann3 Interiør Panel av Furu.

Posted in Eksteriør, Thermo Furu.