Nyhetsbrev Mars

Selskapet Bare 3 AS har etter en forsiktig oppstart fått vind i seilene.
Vi takker alle kunder som velger våre produkter. I 2020 har vi hatt stor ordreinngang og vil tilrettelegge driften etter dette.

Espen Nøkleby Rustestuen, som har vært daglig leder siden oppstart, ønsker å kunne bruke all sin tid og energi til å følge opp våre kunder, og overlater daglig leder rollen til Thor Erik Gundersen fra 10.3 2020. Thor Erik Gundersen har vært en av hovedpersonene under oppbygging av konsernet Würth sin avdeling i Norge. Som divisjonssjef / salgssjef for håndverk og industri i Norge har han erfaring i bransjen. Han har også svært god ledererfaring, noe som vil komme Bare 3 AS og våre kunder til gode. Thor Erik eier i dag 50 % av selskapet.

Espen Nøkleby Rustestuen med sin kunnskap vil være markedsansvarlig og fortsatt sitte i styret.

Vi takker alle våre kunder for den tillit dere viser oss og ser frem mot et godt samarbeid videre.

Med Vennlig Hilsen
Bare 3 AS

Kontaktinformasjon:

Bare 3 AS:Org.nr. 823554052
Telefon: +47 401 96 401
Nettside: www.bare3.as
Henvendelser: post@bare3.as
Forespørsler: tilbud@bare3.as
Faktura: EHF eller bare3@faktura.poweroffice.net