Overflatebehandlet panel er en utvendig kledning av gran eller furu.
Produktet blir ofte bruk som fasadekledning og gir store valgmuligheter når det kommer til farge.

Kledningen leveres med grunn og mellomstrøk i ønsket farge.

Avsluttende strøk/toppstrøk må utføres på plass etter montasje, for å forsegle festepunkter og kappflater.

Den brannimpregnerte kledningen oppfyller de strengeste krav til brannsikkerhet for heltre.

Med Brann3 - Eksteriør får du en overflatebehandlet kledning som opprettholder overflate- og kledningskravet:  K210 B-s1,d0.

 Lekter/konstruksjon ?

Overflater i hulrom i ytterveggkonstruksjoner betraktes på samme måte som utvendig overflate og må ha minst like gode branntekniske egenskaper.

Treslag:
Gran
Furu

Overflatebehandling:
Maling
Beis
SIOO:X

Lengder:
Fallende
Eksaktkappet
Lengdesortert

Profiler:
Dfals gml type (28 gr)
Dfals ny type (60 gr)
Dfals rettkant
Rektangulær

Alle profiler kan leveres med midtspor.
Andre profiler på forespørsel.