Lunner Helse og Omsorgssenter

Lunner Helse- og Omsorgssenter omfatter 60 boenheter, hvorav 12 er omsorgsboliger, samt dagsenter. Sentret har to korttidsavdelinger med16 beboerrom, to avdelinger for geriatri med 16 beboerrom og to avdelinger for demens med 16 beboerrom, samt skjermet stue.

Alle avdelinger får felles stue og spisestue. I tillegg kommer produksjonskjøkken, kafé, lokaler for fysioterapi, samt administrasjonsfløy.
Prosjektet skal bygges på en tomt der Lunner Almenning tidligere har drevet sagbruk, rett sør for det som skal bli Harestuas nye torg og sentrum.

Bare 3 har levert utvendig panel og spiler av thermo furu til prosjektet.
Vi takker Consto Eide for tilliten.

Fakta:

Byggherre: Lunner kommune
Entreprenør: Consto Eide
Arkitekt: Map Arkitekter
Sted: Harestua

Produkter: