Lyngdal Helsehus

Lyngdal Helsehus er et nytt helsehus som skal erstatte eksisterende bo- og servicesenteret på Rom.

Lyngdal Helsehus skal bygges over 3 etasjer og være totalt 12 500 kvadratmeter stort.Det skal romme 56 sykehjemsplasser, av dem blir 40 langtidsplasser og 16 korttids. I tillegg kommer 64 omsorgsboliger. Den totale prisen er estimer til 436 millioner kroner. Helsehuset blir kommunens største investering gjennom tidene.

Bare 3 har levert spiler av furu til prosjektet.
Vi takker Optimera AS for tilliten.

Fakta:

Byggherre: Lyngdal kommune
Entreprenør: Kruse Smith Entreprenør
Arkitekt: 3RW Arkitekter
Sted: Lyngdal

Produkter: