Ny Helsevakt, Trondheim

Prosjektet:

Ny Helsevakt skal sikre gode tjenester når det oppstår uplanlagte behov for helse- og velferdstjenester, hele døgnet, hele året.
De akutte helsetjenestene er et interkommunalt samarbeid mellom Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal kommune.

Otretek AS skal innrede deler av bygget med Gustafs Panel System.

Foto/illustrasjon: Pir 2 Arkitekter

Detaljer:

Type: Helsevakt
Sted: Trondheim
Byggherre: Trondheim Kommune
Totalentreprenør: Ruta Entreprenør
Underentreprenør: Otretek AS
Arkitekt: Pir II Arkitekter

Produkt: Gustafs Panel System

Status: Pågående prosjekt