O2 Huset

Steinkjerbygg har fått i oppdrag å bygge nye kontorlokaler til bl.a NAV. Bygget blir oppført i 7 etasjer hvor NAV skal leie 5 av etasjene.

Rivingen av O2-huset ble utført høsten 2019, og grunnarbeidene startet opp umiddelbart etter at alt var fjernet.

Bare 3 har levert brannimpregnert kledning av thermo furu i tillegg til brannimpregnerte lekter til dette prosjektet.
Vi takker FuglesangDahl AS for tilliten.

Fakta:

Byggherre: Steinkjerbygg KF
Entreprenør: FuglesangDahl
Arkitekt: Norconsult
Sted: Steinkjer

Produkter: