PHV Førde

PHV Førde skal inneholde døgnbehandlingsplasser med 41 sengerom for Psykiatrisk sykehusavdeling. I tillegg inneholder bygget nødvendige støtteareal som poliklinikk, kontorområder, akuttmottak med mer.

Areal for bygget er på ca. 7.000m2 bruttoareal fordelt på ulike psykiatriske funksjoner.
Konseptet for bygget er basert på en klar funksjonsdeling. Alle offentlige fellesareal er samlet i en base og sengepostene er plassert som egen del av bygget som vender vekk fra sentralblokka. For å få nok fasade med dagslys i forhold til programkrav, og samtidig skape skjermet uterom, er det etablert lysgarder i den massive basen. Uteområde i atriet skal være gode bruksareal for psykiatri.

Bare 3 har levert brannimpregnert kledning av thermo furu i tillegg til brannimpregnerte lekter til dette prosjektet.
Vi takker Åsen & Øvrelid AS for tilliten.

Fakta:

Byggherre: Helse Førde
Entreprenør: Åsen & Øvrelid
Arkitekt: Norconsult
Sted: Førde

Produkter: