Risvollan HVS

Helse og velferdssenteret skal i tillegg til 72 sykehjemsplasser, 50 omsorgsboliger og aktivitetstilbud for seniorer og skal også inneholde et åpent aktivitetssenter med bydelskafé, lokaler for varierte møter og aktiviteter, en velværeavdeling med frisør, fotpleie og velværebad, samt storstue/festsal med plass til 150 - 200 personer. I tillegg til egen administrasjon, skal senteret også romme sonekontor for hjemmetjenesten. Det nye senteret forutsettes å kunne driftes med lavt energibruk. Helse- og velferdssenteret har som målsetting å oppnå passivhusstandard, samt målsetting om lave kostnader til drift og vedlikehold og lavest mulig CO2- utslipp.

Bare 3 har levert ubrennbare Designboard Wood 230 plater fra Knauf til prosjektet.
Vi takker Hent AS for tilliten.

Du kan lese mer om prosjektet her: Bygg.no

Fakta:

Byggherre: Trondheim Eiendom Utvikling
Entreprenør: Hent
Arkitekt: Eggen arkitekter
Sted: Trondheim

Produkter: