Stokmarknes ungdomsskole

Den nye skolen skal være pilotprosjekt for gjennomføring av kommunens miljøpolitikk. Bærekraftige prinsipper skal legges til grunn for planlegging fra dag en. Nybyggene skal være passivhus i minimum energiklasse B. Skolen konstrueres i massivtre med jordvarme og solvelleanlegg som primære energikilder.

Totalarealet på det nye ungdomsskolebygget blir på 4.500 kvadratmeter og her vil det bli plass til cirka 200 elever. Totalt har Stokmarknes skole ca 450 elever og en del av nybygget vil tidvis også bli brukt av elever på barnetrinnet.

Bare 3 har levert spiler av thermo furu, både med og uten brannimpregnering til prosjektet.
Vi takker Sortland Entreprenør for tilliten.

Fakta:

Byggherre: Hadsel kommune
Entreprenør: Sortland Entreprenør
Arkitekt: U2 Arkitekter
Sted: Stokmarknes

Produkter: