UiT, Nybygg for lærerutdanning

Lærerutdanningen er del av den tidligere Høgskolen i Tromsø som ble fusjonert med UiT i januar 2009. Deler av instituttet holder fortsatt til i høgskolens gamle lokaler i Mellomveien, sør for Tromsø sentrum. Dagens leieavtale med Statsbygg for disse lokalene utløper i 2021, og UiT har inngått ny leieavtale for et nybygg.

Nybygget skal huse ca. 1900 hel- og deltidsstudenter innenfor barnehage- og grunnskolelærer, lektor- og pedagogikkutdanning, samt 176 ansatte. Arealet som er satt av til undervisnings- og studiefunksjoner er omtrent 4.200 kvadratmeter, og det som skal benyttes til møterom og kontorarbeidsplasser omtrent 1.900 kvadratmeter.

Bare 3 har levert brannimpregnerte spiler og spilemoduler av eik til prosjektet.
Vi takker Entreprenørcompaniet Nord for tilliten.

Du kan lese mer om prosjektet her: Statsbygg.no

Fakta:

Byggherre: Statsbygg
Entreprenør: Entreprenørcompaniet Nord
Arkitekt: Filter Arkitekter
Sted: Tromsø

Produkter: