Villa Aas

Bare 3 har levert spilemoduler av eik til prosjektet. Vi takker ØM Fjeld AS for tilliten.

UiT, Nybygg for lærerutdanning

Lærerutdanningen er del av den tidligere Høgskolen i Tromsø som ble fusjonert med UiT i januar 2009. Deler av instituttet holder fortsatt til i høgskolens gamle lokaler i Mellomveien, sør for Tromsø sentrum. Dagens leieavtale med Statsbygg for disse lokalene utløper i 2021, og UiT har inngått ny leieavtale for et nybygg. Nybygget skal huse[…]

Firdasalen

Bare 3 har levert brannimpregnerte spiler og spilemoduler av eik til prosjektet. Vi takker Tharaso for tilliten.