Svedjan bosenter

Bare 3 har levert brannimpregnerte spiler av furu til prosjektet. Vi takker FuglesangDahl AS for tilliten.

Lyngdal Helsehus

Lyngdal Helsehus er et nytt helsehus som skal erstatte eksisterende bo- og servicesenteret på Rom. Lyngdal Helsehus skal bygges over 3 etasjer og være totalt 12 500 kvadratmeter stort.Det skal romme 56 sykehjemsplasser, av dem blir 40 langtidsplasser og 16 korttids. I tillegg kommer 64 omsorgsboliger. Den totale prisen er estimer til 436 millioner kroner.[…]

Vest Lofoten VGS

Consto Nord bygger nye Vest-Lofoten videregående skole i kommunesenteret Leknes i Vestvågøy kommune med overlevering 1.august 2019. Byggherre er Nordland fylkeskommune. Skolen er dimensjonert for 600-700 elever og cirka 180 ansatte. Prosjektet består av å rive skolebygg A, oppføring av nybygg på 7.450 kvm og rehabilitering av eksisterende bygg A, fløy B og C på[…]

Drammen Business Center

Rett øst for Drammen stasjon og det nye konferansehotellet bygges Drammen stasjon Business Center (DBC), et kontorbygg på ti etasjer med plass til flere leietakere. Bygget skal BREEAM-NOR-sertifiseres, oppføres etter passivhusstandard og vil få energiklasse A. Bygget blir svært fleksibelt med tanke på arealinndeling, innredning og planløsninger. Typisk etasjestørrelse er på cirka 1 200 kvadratmeter, og[…]

UiT, Nybygg for lærerutdanning

Lærerutdanningen er del av den tidligere Høgskolen i Tromsø som ble fusjonert med UiT i januar 2009. Deler av instituttet holder fortsatt til i høgskolens gamle lokaler i Mellomveien, sør for Tromsø sentrum. Dagens leieavtale med Statsbygg for disse lokalene utløper i 2021, og UiT har inngått ny leieavtale for et nybygg. Nybygget skal huse[…]

Polarsirkelen VGS

Bare 3 har levert furu spiler både med og uten brannimpregnering til prosjektet. Vi takker Byggmakker Gipling og Hent for tilliten.