Stokmarknes ungdomsskole

Den nye skolen skal være pilotprosjekt for gjennomføring av kommunens miljøpolitikk. Bærekraftige prinsipper skal legges til grunn for planlegging fra dag en. Nybyggene skal være passivhus i minimum energiklasse B. Skolen konstrueres i massivtre med jordvarme og solvelleanlegg som primære energikilder. Totalarealet på det nye ungdomsskolebygget blir på 4.500 kvadratmeter og her vil det bli plass[…]

O2 Huset

Steinkjerbygg har fått i oppdrag å bygge nye kontorlokaler til bl.a NAV. Bygget blir oppført i 7 etasjer hvor NAV skal leie 5 av etasjene. Rivingen av O2-huset ble utført høsten 2019, og grunnarbeidene startet opp umiddelbart etter at alt var fjernet. Bare 3 har levert brannimpregnert kledning av thermo furu i tillegg til brannimpregnerte[…]

PHV Førde

PHV Førde skal inneholde døgnbehandlingsplasser med 41 sengerom for Psykiatrisk sykehusavdeling. I tillegg inneholder bygget nødvendige støtteareal som poliklinikk, kontorområder, akuttmottak med mer. Areal for bygget er på ca. 7.000m2 bruttoareal fordelt på ulike psykiatriske funksjoner. Konseptet for bygget er basert på en klar funksjonsdeling. Alle offentlige fellesareal er samlet i en base og sengepostene[…]

Lindelia 41-51

Det skal bygges et nytt flott fremtidsrettet bo- og behandlingssenter, med både kafeteria og sansehager til brukernes forlystelse. Bo- og behandlingssentret skal romme 131 beboerplasser, bestående av 3 etasjer og underjordisk parkeringskjeller. På tomten skal det også oppføres ti flotte omsorgsboliger innen psykiatri, samt to treningsboliger som blir energieffektive og moderne. Boligene utformes med to[…]

Scandic Voss hotell

BaneNOR Eiendom har i samarbeid med Odfjell Eiendom i Bergen bygget et nytt og moderne konferansehotell på Voss stasjon. Hotellet som er på 12 000 kvadratmeter, har 215 rom og en stor konferanseavdeling med en storsal som rommer 450 personer. I tillegg er det mange mindre saler og møterom, restaurant, bar, servering ute på terrassen,[…]

Tonstad Øst

Backe Trondheim bygger spesialboliger for Trondheim kommune på Tonstad. Det bygges 10 boliger fordelt over to etasjer samt et tilhørende administrasjonsbygg. Prosjektet gjennomføres som et BVP-prosjekt. (BVP – Best Value Procurement, også kalt prestasjonsinnkjøp) Dette er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. Bare 3 har levert utvendig kledning av thermo[…]

Lunner Helse og Omsorgssenter

Lunner Helse- og Omsorgssenter omfatter 60 boenheter, hvorav 12 er omsorgsboliger, samt dagsenter. Sentret har to korttidsavdelinger med16 beboerrom, to avdelinger for geriatri med 16 beboerrom og to avdelinger for demens med 16 beboerrom, samt skjermet stue. Alle avdelinger får felles stue og spisestue. I tillegg kommer produksjonskjøkken, kafé, lokaler for fysioterapi, samt administrasjonsfløy. Prosjektet[…]

Bjørndalen, KF5

Parken Syd blir første del av en helt ny bydel. Omgitt av flott natur og med kort vei til alt du måtte ønske, bygges det 58 smarte og varierte leiligheter fra 40 til 90 kvm. Store felles takterrasser og romslige utemiljøer. Bjørndalen skal være en bydel grunnlagt på naturlige og klimavennlige prinsipper. Grønt, behagelig og[…]